Author: Yao Xiang Shakya

Opowieść 31 – Człowiek, który zdołał pozostać.

Przypowieść o tym jak czasami można starać się „za bardzo” i przez to usztywnić się oraz zablokować swobodny przebieg sytuacji. Dowiemy się z niej jak – nieco się tylko rozluźniając i nabierając trochę pokory – możemy bez większego wysiłku odnaleźć harmonię i właściwy sens okoliczności.

Dharma Up Close: An Approach to Study

As a Dharma heir to Ming Zhen Shakya I feel it is imperative of me to share her work with others. Since she is no longer with us in body and mind making her unavailable to speak with you I thought it might be helpful to offer some comments on how to read and listen and sit under the golden waterfall of her offerings. This essay is a brief, very brief approach on one way to soak in Ming Zhen’s Dharma offering. May the Dharma bless you as it has me and many, many others.

Next Page » « Previous Page