Zen Buddhist Order of Hsu Yun

What is Zen Buddhism? FREE E-BOOK

A FREE E-Book by Ming Zhen Shakya – Surprising. Clear. Worth reading.

Ming Zhen makes it clear that Zen is a mystical practice. She offers us a short, penetrating and even historical explanation on the practice of Zen. Includes why Christians are interested – a definition of samsara and nirvana – and a “how to” meditate.

Słowo Prawdy – The Word of Truth

Jakże często chcemy okazać się sprytniejsi od samej Rzeczywistości, kombinując, knując i tworząc sztuczne schematy. I jakże często ta Rzeczywistość daje nam po fakcie poznać, że jednak sprytniejsi od Niej nie jesteśmy. Zwykle jednak dowiadujemy się tego w sposób bolesny i poniewczasie. Czy nie lepiej zatem być prawdziwym i pozwolić Rzeczywistości w nas mówić swoim własnym, niezakłamanym głosem? English Translation Follows

Opowieść 33: Mistrz Zen i Ewangelie

Opowieść o tym, jak zerwać toksyczne (i nie tylko) relacje. Wszystkie jednak relacje są trochę toksyczne, ponieważ wiążąc nas z innymi ludźmi, „wiążą nas” dosłownie. A każde związanie przeszkadza na ścieżce duchowej. Naszym bowiem celem jest wyswobodzenie się z więzów, a nie dokładanie kolejnych…

Followed by ENGLISH TRANSLATION

Next Page » « Previous Page