Skip to content

September 2018

Opowieść 33: Mistrz Zen i Ewangelie

Opowieść o tym, jak zerwać toksyczne (i nie tylko) relacje. Wszystkie jednak relacje są trochę toksyczne, ponieważ wiążąc nas z innymi ludźmi, „wiążą nas” dosłownie. A każde związanie przeszkadza na ścieżce duchowej. Naszym bowiem celem jest wyswobodzenie się z więzów, a nie dokładanie kolejnych…

Followed by ENGLISH TRANSLATION