Skip to content

June 2017

Opowieść 31 – Człowiek, który zdołał pozostać.

Przypowieść o tym jak czasami można starać się „za bardzo” i przez to usztywnić się oraz zablokować swobodny przebieg sytuacji. Dowiemy się z niej jak – nieco się tylko rozluźniając i nabierając trochę pokory – możemy bez większego wysiłku odnaleźć harmonię i właściwy sens okoliczności.

Essence and Expectations: Digging for the Gold of Insight

In this complex. exquisite essay Ming Zhen leads us through the fine workings of insight as if we are obliged to ascertain the same truths and joys of Archimedes discovery of measuring the cheap copper from gold. This essay requires concentration, effort and skill….all fine tools of the spiritual adept.