Opowieść 32: Ciemne lustro

Częstokroć bywa tak, że nasze prywatne cele urastają w naszych głowach do takich rozmiarów, że przestajemy postrzegać rzeczywistość poprawnie, lub też przestajemy ją w ogóle zauważać – a to prowadzi już tylko prostą drogą do poważnych problemów. Tak bowiem jak kierowca prowadzący pojazd musi być jak najbardziej świadomy otoczenia, aby uniknąć wypadku, tak i każdy z nas powinien pozostać przytomny i świadomy otoczenia, aby uniknąć „wypadku życiowego”. Poniższa przypowieść Ming Zhen wspaniale obrazuje tę prawdę.