Author: Ming Zhen Shakya

Opowieść 32: Ciemne lustro

Częstokroć bywa tak, że nasze prywatne cele urastają w naszych głowach do takich rozmiarów, że przestajemy postrzegać rzeczywistość poprawnie, lub też przestajemy ją w ogóle zauważać – a to prowadzi już tylko prostą drogą do poważnych problemów. Tak bowiem jak kierowca prowadzący pojazd musi być jak najbardziej świadomy otoczenia, aby uniknąć wypadku, tak i każdy z nas powinien pozostać przytomny i świadomy otoczenia, aby uniknąć „wypadku życiowego”. Poniższa przypowieść Ming Zhen wspaniale obrazuje tę prawdę.

The White Birds

What have you tried? What drives your practice? These two questions underly Ming Zhen’s tale of Kanin. He exemplifies some of the struggle with pride and greed which turns into debilitating anger. Find out what happens to him in Ming Zhen’s White Birds.

A Quick Course in Zen Theology

Save by a few things, there is no issue more confusing than Buddhist Theology. Except that more people tend to feel able to debate about it that as the case of string theory. In this exquisite essay, Ming Zhen Shakya expounds a summary of the theology behind our Path.

The Crossword Puzzle (#7)

If the truth were known, Greed would rank highest of human sin. Greed is not mere covertness, it is a disease of the mind. In the last installment of The Crossword Puzzle, Ming Zhen Shakya shows how easily a confused person can fall under its spell.

The Crossword Puzzle (#6)

“Evil to him who evil thinks” is, considering the Lex Talons, the guiding motto of the seeker of enlightenment. In Part 6 of The Crossword Puzzle, A Touch of Jail, Ming Zhen Shakya reveals Nola’s enduring principle.

Next Page »