Category: Essays by Yao Xiang Shakya

Lesson 3 – Part B  The Realization of Suffering is the Beginning of Wisdom

The basics of practice are protections – protecting ourselves from doing harm to ourselves and protections for others by not doing harm to them. Many of us see ourselves as OLD HANDS at this business of spiritual work – but in reality all that has happened is we have gotten comfortable and secure in the world of material stuff – maybe even smug? We forget what choices we follow – in this essay, we are asked to re-examine our choices – and our sincerity. It, hopefully, challenges us to return to the Dharma with awareness and our full attention.

I Always Want It to Be Different

DON’T OVERLOOK THE BASICS.
IN LESSONS, Lesson 3, PART A we return to the foundations – to realize them in our lives, not just memorize them. Fashi Lao Yue gives us examples of what we do and examples of those who have realized the truth in the first Noble truth. There is suffering – it’s really true…what do we do about it?

LESSONS – Lesson 1. Where Do I Begin?

This short piece is for all those who need a review or a new beginning with their practice. It is a lesson we often overlook – especially when we find ourselves confused and restless. It’s a brief piece that presses you to ask “where do I begin?” over and over again. It asks you to review and examine where you are and make a commitment – to embrace a path and follow it with surety of purpose as our dear one Hui Neng is alleged to have done.

Słowo Prawdy – The Word of Truth

Jakże często chcemy okazać się sprytniejsi od samej Rzeczywistości, kombinując, knując i tworząc sztuczne schematy. I jakże często ta Rzeczywistość daje nam po fakcie poznać, że jednak sprytniejsi od Niej nie jesteśmy. Zwykle jednak dowiadujemy się tego w sposób bolesny i poniewczasie. Czy nie lepiej zatem być prawdziwym i pozwolić Rzeczywistości w nas mówić swoim własnym, niezakłamanym głosem? English Translation Follows

Opowieść 33: Mistrz Zen i Ewangelie

Opowieść o tym, jak zerwać toksyczne (i nie tylko) relacje. Wszystkie jednak relacje są trochę toksyczne, ponieważ wiążąc nas z innymi ludźmi, „wiążą nas” dosłownie. A każde związanie przeszkadza na ścieżce duchowej. Naszym bowiem celem jest wyswobodzenie się z więzów, a nie dokładanie kolejnych…

Followed by ENGLISH TRANSLATION

Next Page » « Previous Page