Category: Essays by Yao Xiang Shakya

Słowo Prawdy – The Word of Truth

Jakże często chcemy okazać się sprytniejsi od samej Rzeczywistości, kombinując, knując i tworząc sztuczne schematy. I jakże często ta Rzeczywistość daje nam po fakcie poznać, że jednak sprytniejsi od Niej nie jesteśmy. Zwykle jednak dowiadujemy się tego w sposób bolesny i poniewczasie. Czy nie lepiej zatem być prawdziwym i pozwolić Rzeczywistości w nas mówić swoim własnym, niezakłamanym głosem? English Translation Follows

Opowieść 33: Mistrz Zen i Ewangelie

Opowieść o tym, jak zerwać toksyczne (i nie tylko) relacje. Wszystkie jednak relacje są trochę toksyczne, ponieważ wiążąc nas z innymi ludźmi, „wiążą nas” dosłownie. A każde związanie przeszkadza na ścieżce duchowej. Naszym bowiem celem jest wyswobodzenie się z więzów, a nie dokładanie kolejnych…

Followed by ENGLISH TRANSLATION

ADVANCED TEACHING: Live Without Desire

All phenomena, the Buddha once said, are rooted in desire. Everything we think, say, or do — every experience — comes from desire. Even we come from desire. We were reborn into this life because of our desire to be. Consciously or not, our desires keep redefining our sense of who we are. 

Hard to imagine living life without desire! We are filled with propaganda which keeps us in the dark. This essay is an advanced teaching on how to work with desire — it is simple, but it ain’t for the faint of heart.

Next Page » « Previous Page