Category: Essays by Yao Xiang Shakya

Słowo Prawdy – The Word of Truth

Jakże często chcemy okazać się sprytniejsi od samej Rzeczywistości, kombinując, knując i tworząc sztuczne schematy. I jakże często ta Rzeczywistość daje nam po fakcie poznać, że jednak sprytniejsi od Niej nie jesteśmy. Zwykle jednak dowiadujemy się tego w sposób bolesny i poniewczasie. Czy nie lepiej zatem być prawdziwym i pozwolić Rzeczywistości w nas mówić swoim własnym, niezakłamanym głosem? English Translation Follows

Opowieść 33: Mistrz Zen i Ewangelie

Opowieść o tym, jak zerwać toksyczne (i nie tylko) relacje. Wszystkie jednak relacje są trochę toksyczne, ponieważ wiążąc nas z innymi ludźmi, „wiążą nas” dosłownie. A każde związanie przeszkadza na ścieżce duchowej. Naszym bowiem celem jest wyswobodzenie się z więzów, a nie dokładanie kolejnych…

Followed by ENGLISH TRANSLATION

Next Page » « Previous Page